W łowisku

@ Myśliwi dla przyrody - Łowiec Polski - ciekawy artykuł - zapraszamy do lektury!

Myśliwi ściśle współpracują z leśnikami przy realizacji polityki leśnej. To bardzo ważne, żebyśmy wszyscy mogli korzystać z lasu, a przecież zajmujemy coraz większe tereny dotychczas należące do zwierząt.

Łowiectwo nie ogranicza się wyłącznie do gatunków łownych. Ogromne są zasługi myśliwych w zakresie odnowy gatunków ginących. To właśnie myśliwi przyczynili się do powrotu bobra w polskie rzeki. Wraz z leśnikami powiódł się projekt rozszerzenia zasięgu żubra. Utworzona przez myśliwych fundacja zajmująca się ochroną ginących leśnych kuraków tzn głuszca i cietrzewia, doprowadziła do wzrostu ich populacji.

Myśliwi są świadomi ich roli w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, dlatego mocno współpracują z leśnikami.

Czas i pasję, które myśliwi poświęcają na ochronę 2500 łowisk w Polsce, jest nie do przecenienia.